Återförsäljare

  • Ange vad ditt ärende gäller

Meddelandeformuläret kan användas av dig som vill ansöka om att bli återförsäljare, eller dig som önskar mer information.

Fyll i kontaktuppgifter och skriv i ämnesraden vad ärendet gäller.

Genom din ansökan accepterar också ditt företag våra, från tid till annan, gällande försäljningsvillkor. Er inloggning till vår e-handel är personlig och skall behandlas som sådan och inte lämnas ut till utomstående.

Vid uppläggningen av ert företag kommer vi att göra sedvanlig bedömning att ni kan klassificeras som återförsäljare och även genomföra en kreditbedömning. Dessa saker lägger vi sedan till grund för den kundprofil som tillämpas på ert företag. Observera att vi enbart säljer till företag som i sin tur vidareförsäljer vår utrustning i någon form av lösning.

Vi hoppas att vi kommer att få ett spännande, utvecklande och framgångsrikt samarbete tillsammans.

Vi lovar att på alla sätt se till att vi lever upp till det förtroende detta innebär genom att göra Er affär till en viktig del i Vår affär.