Information om de nya
SEK valörerna

Introduceras 1 oktober 2015: 
20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlar.

Introduceras 3 oktober 2016: 
100- och 500-kronorssedlar. 1-, 2 och 5-kronor.

Ogiltiga efter den 30 juni 2016
20-, 50- och 1 000-kronorssedlar.

Ogiltiga efter den 30 juni 2017: 
100- och 500-kronorssedlar. 1-, 2- och 5-kronor.

Informationsbroschyr från Riksbanken om de nya sedlarna och mynten (pdf)